Algemene voorwaarden

 

1.Het Zenhuys Hulst    

 

Het Zenhuys is gevestigd te ’s Gravenhofplein 4, 4561 AJ in Hulst en staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78758300.

De website van Het Zenhuys is www.hetzenhuys.nl  

Alle communicatie omtrent onze producten en diensten gaat via info@hetzenhuys.nl.

 

2. Toepasselijkheid en geldigheid

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten van

Het Zenhuys.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door het Zenhuys worden gewijzigd.

De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website, hou deze daarom goed in de gaten.

 

3. Reserveren voor lessen, lesrooster

 

3.1 Reservering

Voor de lessen bij Het Zenhuys moet vooraf een reservering gedaan worden via de website of in contact met de docent.

3.2 Actueel rooster

Het Zenhuys behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

3.3 Annuleringen lessen

In geval van overmacht kan het gebeuren dat het nodig is een geplande les te annuleren.

In geval van annulering vindt er automatisch restitutie plaats van het betaalde lesgeld of anders indien persoonlijk afgestemd.

3.4 Geen les

Alle dagen dat Het Zenhuys gesloten is, of dat er geen les plaatsvindt staan vermeld op de website.

 

4. Massage/workshop/event/privé-sessie (yoga, meditatie)

 

4.1 Massage, privé yogales, privé meditatie of andere privé sessie (voeding)

 

4.1.1 Boeking

Je kan een massage of privé sessie reserveren via de website, in het boekingssysteem of via direct contact met de docent.

 

4.1.2 Betaling

Betaling vindt vooraf plaats via email of ander contact met de dienstverlener.

 

4.1.3. Annulering door Het Zenhuys

Als gevolg van overmacht kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om een afspraak te annuleren.

In dat geval wordt er een vervangende afspraak ingepland.

 

4.1.4 Annulering

Tot 24 uur voor de geplande massage of privé sessie kan je de afspraak kosteloos per email of het boekingssysteem annuleren en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering binnen 24 uur voor een geplande privé sessie is er geen restitutie mogelijk. In dit geval kan er wel contact worden opgenomen.

 

4.1.5 Belangrijk

Massages, meditaties en yogales kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl.

De masseurs en yoga docenten en andere personen werkzaam in het Zenhuys zijn geen arts en dus niet bevoegd om diagnoses vast te stellen bij ziekte, blessures of andere aandoeningen of verwondingen. De behandelingen/sessies bij Het Zenhuys zijn geen alternatieven voor medische behandelingen. Voorafgaand dien je eventuele ziekte en/of medicatiegebruik te melden. En voorafgaand aan de massage dient een intakeformulier ingevuld te worden.

 

4.2 Workshop of event

 

4.2.1 Boeking

Een workshop of event kan via de website of email gereserveerd worden.

 

4.2.2 Betaling

Betaling vindt vooraf plaats via de website.

 

4.2.3 Annulering door Het Zenhuys

Als gevolg van overmacht kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om een workshop of event te annuleren. In dat geval vindt restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag voor betreffend event/workshop of de workshop wordt verplaatst naar een andere dag.

 

4.2.4 Annulering

Tot 24 uur voor de geplande workshop of event kan je de afspraak kosteloos via het boekingssysteem of email annuleren en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering binnen 24 uur voor een event of sessie is er geen restitutie mogelijk.

 

5. Betaling en prijswijzigingen

 

5.1 Algemeen

Alle betalingen dienen voorafgaand aan de dienst plaats te vinden. Betaling kan geschieden door betaling via de website.  Betalingen voor producten kunnen via de webshop of in de winkel gedaan worden.

 

5.2 Prijswijziging

De geldende prijzen voor alle diensten staan altijd op de website van Het Zenhuys. Het Zenhuys behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1 Doorgeven van beperkingen

Je dient ten alle tijden de yogadocent, masseur of meditatieleraar/workshopgever

van te voren op de hoogte te stellen  van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid. Het Zenhuys accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

6.2 Risico bij sportbeoefening

Bij het Zenhuys wordt er alleen gewerkt met gekwalificeerde docenten, masseurs en mindfulnesstrainers.

En verzorgen we activiteiten van hoge kwaliteit. De kans op een blessure en/of letsel is altijd aanwezig en is voor eigen risico.

Om deze redenen is Het Zenhuys niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel.

 

6.3 Waardevolle spullen

Het Zenhuys is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke materiele goederen. Mocht er andersom schade worden toegedaan aan bezittingen van Het Zenhuys, dan hebben wij het recht degene hiervoor verantwoordelijk te stellen.

 

7. Huisregels

Ten allen tijde worden de klanten en deelnemers aan de lessen, massages, en andere sessies

Verzocht om de huisregels van Het Zenhuys te respecteren en na te leven:

·      In de studio worden geen schoenen gedragen

·      kom altijd fris en schoon naar je sessie of les

·      telefoons mogen mee naar de yogazaal mits deze uitstaan

·      roken en gebruik van verdovende middelen binnen in het pand is verboden

·      hou rekening met elkaar en met de buren

 

7.1 Ontzegging toegang

Het Zenhuys behoudt zich het recht voor bezoekers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot Het Zenhuys te ontzeggen en de contractuele relatie te beëindigen zonder terugbetaling van reeds betaalde produkten.

 

8. Klachten

Meld ons alsjeblieft als je ontevreden bent. Wij komen graag in gesprek om op die manier samen tot een geschikte oplossing te komen.


9. Winkel

Het Zenhuys heeft een online en fysieke winkel met producten voor interieur, yoga en een bewuste leefstijl.


9.1 Ondanks dat er soms oprecht gemaakte foto’s worden gemaakt van de producten die te koop zijn, is het mogelijk dat de producten iets afwijken van de foto’s.

9.2 Door het aankopen van een product gaat de klant automatisch akkoord met het retourneringsbeleid dat kan worden gevonden op de website van Het Zenhuys.